Bánh dẻo nhân cốm xào - Bánh trung thu Bảo Phương

Giá: 70,000 (Ngày 03/09/2020).Bánh trung thu Bảo Phương. Địa chỉ: 201A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 0243 8470 899, 0931 9999 82. Email: . Bánh dẻo nhân cốm xào - Bánh trung thu Bảo Phương