Hộp 1, hộp 2, hộp 4 - Bánh trung thu Bảo Phương

Bánh trung thu Bảo Phương. Địa chỉ: 201A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 0243 8470 899, 0931 9999 82. Email: . Hộp 1, hộp 2, hộp 4 - Bánh trung thu Bảo Phương